Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών: Σύλλογοι/Ομάδες εθελοντών αιμοδοτών

Τι είναι το ΕΜΑ;
Το ΕΜΑ (Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών) είναι ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών που θα διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.
Ποια είναι τα οφέλη του ΕΜΑ;
Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών στοχεύει στην αρτιότερη οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας με τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την παροχή εργαλείων βέλτιστης διαχείρισής του. Τα αναμενόμενα οφέλη από αυτή τη δράση για τους Συλλόγους/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών είναι:
 • Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποδοχής, καταγραφής και επιλογής των αιμοδοτών με βελτίωση της γενικότερης εξυπηρέτησής τους
 • Ενιαία καταγραφή όλων των Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών και δημιουργία μητρώου Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών
 • Αναγνώριση της συνεισφοράς των Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών στην εθελοντική αιμοδοσία
 • Διευκόλυνση του έργου των Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών
 • Παροχή εργαλείων ενημέρωσης των μελών των Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών
 • Αυτοματοποιημένη ενημέρωση των Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών για τις αιμοδοτήσεις
 • Ηλεκτρονική διαχείριση των συνεργασιών των Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών με τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας
 • Δημιουργία ενιαίας Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη
Γιατί να γραφτεί ένας Σύλλογος/Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ;
Η εγγραφή ενός Συλλόγου/Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ είναι αναγκαία προκειμένου να μπορέσει να συνεργάζεται με μια ή περισσότερες Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, να είναι ενεργός και να πραγματοποιεί εθελοντικές αιμοδοσίες. Ο λόγος που πρέπει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή αφορά στην ύπαρξή του στο ΕΜΑ έτσι ώστε οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας να μπορούν να τον αναζητούν και να καταχωρούν τις αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται από τα μέλη του Συλλόγου/Ομάδας στο ΕΜΑ. Τέλος, με την εγγραφή του, δίνεται η δυνατότητα στο ίδιο το Σύλλογο/Ομάδα να πραγματοποιεί είσοδο στο ΕΜΑ και να αξιοποιεί τα εργαλεία που του παρέχονται μέσω του ΕΜΑ.
Συχνές ερωτήσεις για το ΕΜΑ
Τι είναι το μητρώο Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών;

Στο πλαίσιο του ΕΜΑ δημιουργείται και το εθνικό μητρώο Συλλόγων/Ομάδων Εθελοντών Αιμοδοτών. Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εθελοντικής αιμοδοσίας καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών προκειμένου να μπορέσουν να συνεργάζονται με μια ή περισσότερες Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, να είναι ενεργοί και να πραγματοποιούν εθελοντικές αιμοδοσίες. Ο λόγος που πρέπει να πραγματοποιηθεί η εγγραφή αφορά στην ύπαρξή τους στο ΕΜΑ έτσι ώστε οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας της χώρας να μπορούν να τους αναζητούν και να καταχωρούν τις αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται απο τα μέλη των Συλλόγων/Ομάδων στο ΕΜΑ.

Πως επηρεάζεται η σχέση Συλλόγου/Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών με τη συνεργαζόμενη Υπηρεσία Αιμοδοσίας;

Με τον ερχομό του ΕΜΑ δεν αλλάζει κάτι στη σχέση Συλλόγου/Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών με τη συνεργαζόμενη Υπηρεσία Αιμοδοσίας. Οι Σύλλογοι/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών συνεχίζουν να συνεργάζονται με τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας με τον τρόπο που συνεργάζονταν μέχρι πριν τη λειτουργία του ΕΜΑ.

Ποιοι Σύλλογοι μπορούν να γραφτούν στο ΕΜΑ;

Σημειώνεται ότι στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών ο όρος «Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών» περιλαμβάνει:

 • οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο διαθέτει καταστατικό ή οποιοδήποτε άλλο ιδρυτικό έγγραφο ορίζεται από το νόμο ανάλογα με τη νομική μορφή του και αναφέρει στους σκοπούς ίδρυσής του την εθελοντική αιμοδοσία
 • οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο διαθέτει καταστατικό ή οποιοδήποτε άλλο ιδρυτικό έγγραφο ορίζεται από το νόμο ανάλογα με τη νομική μορφή του και δεν αναφέρει στους σκοπούς ίδρυσής του την εθελοντική αιμοδοσία, όμως θέλει να συμβάλει σε αυτή
 • οποιοδήποτε σύνολο φυσικών προσώπων χωρίς νομική μορφή που θέλει να συμβάλει στην εθελοντική αιμοδοσία
Πως μπορεί να εγγραφεί ένας Σύλλογος/Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ;

Οι Σύλλογοι/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών από μόνοι τους. Ένας εκπρόσωπος τους, ο οποίος θα έχει το ρόλο του διαχειριστή τους στο ΕΜΑ, συμπληρώνει τη σχετική φόρμα εγγραφής και ολοκληρώνει την εγγραφή του Συλλόγου/Ομάδας μέσω του διαδικτύου. Η επιβεβαίωση των στοιχείων πραγματοποιείται από το γραφείο αρωγής χρηστών του ΕΜΑ και η αποδοχή του σαν ενεργός Σύλλογος/Ομάδα γίνεται από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας με την οποία συνεργάζεται. Ένας Σύλλογος/Ομάδα μπορεί να συνεργάζεται με περισσότερες από μια Υπηρεσίες Αιμοδοσίας.

Ένας Σύλλογος/Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών μπορεί να έχει περισσότερους από έναν διαχειριστές;

Οι Σύλλογοι/Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών θα πρέπει να επιλέξουν μόνο ένα άτομο ως διαχειριστή προκειμένου αυτό να χειρίζεται το ΕΜΑ για λογαριασμό του Συλλόγου/Ομάδας.

Τι στοιχεία χρειάζεται να γνωρίζει ο διαχειριστής για να πραγματοποιήσει την εγγραφή στο ΕΜΑ;

Προκειμένου ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει την εγγραφή του Συλλόγου/Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ, θα πρέπει να γνωρίζει τα βασικά στοιχεία του Συλλόγου/Ομάδας που εκπροσωπεί (επωνυμία/ονομασία, έτος ίδρυσης, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και τις συνεργαζόμενες Υπηρεσίες Αιμοδοσίας με αυτόν. Θα χρειαστεί επίσης να καταχωρίσει κάποια προσωπικά στοιχεία του (ονοματεπώνυμο διαχειριστή, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΔΤ ή ΑΔ/β) και να επιλέξει τα αναγνωριστικά του ως χρήστης του ΕΜΑ (username & password). Ακόμη θα πρέπει να καταχωρίσει στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Εξορμήσεων και του Νόμιμου Εκπρόσωπου (εφόσον υπάρχει) του Συλλόγου/Ομάδας.

Σημείωση: Εάν ο Σύλλογος δεν έχει καταστατικό τότε δεν έχει ούτε σφραγίδα και ανήκει στην κατηγορία αυτών που δεν έχουν νόμιμο εκπρόσωπο (Ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών).

Τι όνομα χρήστη (username) και τι κωδικό πρόσβασης (password) να επιλέξω;

Για να είναι έγκυρο το όνομα χρήστη που θα επιλέξετε απαιτείται αυτό να περιέχει από 6 έως 20 λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς ή τους ειδικούς χαρακτήρες «_» ή «.» Δεν επιτρέπονται οι λέξεις admin ή root και παράγωγα αυτών.

Για να είναι έγκυρος ο κωδικός πρόσβασης που θα επιλέξετε απαιτείται αυτός να περιέχει από 6 έως 20 λατινικούς χαρακτήρες και να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένας αριθμός και ένα από τα σύμβολα !@#$%. π.χ. 123abc!

Γιατί το ΕΜΑ δεν δέχεται τον κωδικό επιβεβαίωσης για την ολοκλήρωση της εγγραφής;

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας, το ΕΜΑ σας στέλνει μέχρι 2 κωδικούς επιβεβαίωσης, τους οποίους πρέπει να εισάγετε στα σχετικά πεδία προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας:

 • Ένας κωδικός επιβεβαίωσης σας στέλνεται στο email για την επιβεβαίωση της email διεύθυνσής σας
 • Σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, το ΕΜΑ σας στέλνει και δεύτερο κωδικό επιβεβαίωσης με sms για την επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου σας.

Εάν δεν έχετε καταχωρήσει αριθμό κινητού λαμβάνετε μόνο τον κωδικό επιβεβαίωσης email. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τον κάθε κωδικό επιβεβαίωσης στο σωστό αντίστοιχο πλαίσιο.

Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στο ΕΜΑ τους εθελοντές αιμοδότες του Συλλόγου/Ομάδας;

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής δεν καταχωρίζει στο ΕΜΑ τους εθελοντές αιμοδότες του Συλλόγου/Ομάδας του. Η καταγραφή των Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας και μόνο τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα στελέχη αυτών έχουν πρόσβαση στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των αιμοδοτών.

Ποιές είναι οι υποχρεώσεις του διαχειριστή Συλλόγου/Ομάδας σχετικά με το ΕΜΑ;

Ο διαχειριστής Συλλόγου/Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών πραγματοποιεί την εγγραφή του Συλλόγου/Ομάδας, από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί, στο μητρώο και μπορεί να πραγματοποιεί είσοδο στο ΕΜΑ για λογαριασμό αυτού του Συλλόγου/Ομάδας. Χρησιμοποιώντας το ΕΜΑ, ο διαχειριστής μπορεί να αξιοποιεί τα εργαλεία που παρέχονται από αυτό έτσι ώστε: να ενημερώνει τα στοιχεία του Συλλόγου/Ομάδας, να διαχειρίζεται τις συνεργασίες του Συλλόγου/Ομάδας με τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, να βλέπει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αιμοδοτήσεις των μελών του Συλλόγου/Ομάδας, κλπ.

 

Εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο χρήσης των διαχειριστών Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών για το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών περιγράφει τη λειτουργικότητα που παρέχει το ΕΜΑ στους διαχειριστές Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.