Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών: Εθελοντές αιμοδότες

Τι είναι το ΕΜΑ;

Το ΕΜΑ (Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών) είναι ένα ενοποιημένο καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την καθιέρωση σύγχρονων και φιλικών διαδικασιών που θα διευκολύνουν τόσο τους αιμοδότες όσο και τις υπηρεσίες αιμοδοσίας της χώρας. Αποσκοπεί στην αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των παραγώγων αυτού.

Ποια είναι τα οφέλη του ΕΜΑ;

Το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών στοχεύει στην αρτιότερη οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας με τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών και την παροχή εργαλείων βέλτιστης διαχείρισής του. Τα αναμενόμενα οφέλη από αυτή τη δράση για τους Εθελοντές Αιμοδότες είναι:
  • Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών υποδοχής, καταγραφής και επιλογής των αιμοδοτών με βελτίωση της γενικότερης εξυπηρέτησής τους
  • Αναγνώριση της συνεισφοράς των Εθελοντών Αιμοδοτών στην εθελοντική αιμοδοσία
  • Διαχείριση του προφίλ του Εθελοντή Αιμοδότη από τον ίδιο
  • Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και τόνωση του εθελοντισμoύ
  • Δημιουργία ενιαίας Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη

Συχνές ερωτήσεις για το ΕΜΑ

Ποιοι καταχωρούνται στο νέο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ);

Στο ΕΜΑ καταχωρούνται όλοι οι αιμοδότες οι οποίοι προσέρχονται σε κάποια υπηρεσία αιμοδοσίας και συμπληρώνουν το έντυπο "ιστορικού αιμοδότη", ανεξάρτητα εάν τελικά επιλέγονται να αιμοδοτήσουν ή όχι. Επίσης, στο ΕΜΑ καταχωρούνται όλοι οι αιμοδότες ανεξάρτητα εάν αιμοδοτούν εθελοντικά ή/και για συγγενικό περιβάλλον.

Αλλάζει κάτι στην διαδικασία ταυτοποίησης του αιμοδότη;

Ο αιμοδότης προκειμένου να μπορεί να αιμοδοτεί, θα πρέπει να προσκομίζει αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο με φωτογραφία. Επίσης, είναι απαραίτητος και ο ΑΜΚΑ του (ή το Social Security Number του σε περίπτωση αλλοδαπού). Τα παραπάνω είναι αναγκαία ώστε τα στοιχεία που θα τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών να είναι αληθή, ακριβή και να αποκλείονται οι διπλοεγγραφές.

Σαν εθελοντής αιμοδότης μπορώ να εγγραφώ και να αποκτήσω πρόσβαση στο ΕΜΑ;

Προκειμένου ένας αιμοδότης να μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ΕΜΑ θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Ο αιμοδότης να προσφέρει αίμα εθελοντικά (όχι για συγγενικό περιβάλλον). Η πληροφορία αυτή δηλώνεται στο έντυπο "ερωτηματολόγιο αιμοδότη" κατά τη διαδικασία της αιμοδοσίας.

2. Τα αποτελέσματα του ορολογικού και του μοριακού ελέγχου του αίματος να είναι αρνητικά.

3. Ο αιμοδότης να έχει δηλώσει στο έντυπο "ερωτηματολόγιο αιμοδότη" ότι επιθυμεί την έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη.

Όταν ικανοποιούνται οι τρείς παραπάνω συνθήκες, το ΕΜΑ αποστέλλει έναν κωδικό εγγραφής στον αιμοδότη, προκειμένου αυτός να μεταβεί στην ιστοσελίδα του ΕΜΑ και να πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού του. Ο κωδικός αυτός αποστέλλεται στον αιμοδότη μέσω email ή SMS, στη διεύθυνση ή το κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει ο αιμοδότης στο έντυπο "ερωτηματολόγιο αιμοδότη".

Τι όνομα χρήστη (username) και τι κωδικό πρόσβασης (password) να επιλέξω;

Για να είναι έγκυρο το όνομα χρήστη που θα επιλέξετε απαιτείται αυτό να περιέχει από 6 έως 20 λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς ή τους ειδικούς χαρακτήρες «_» ή «.» Δεν επιτρέπονται οι λέξεις admin ή root και παράγωγα αυτών.

Για να είναι έγκυρος ο κωδικός πρόσβασης που θα επιλέξετε απαιτείται αυτός να περιέχει από 6 έως 20 λατινικούς χαρακτήρες και να συμπεριλαμβάνεται τουλάχιστον ένας αριθμός και ένα από τα σύμβολα !@#$%. π.χ. 123abc!

Τι δυνατότητες μου δίνει σαν εθελοντής αιμοδότης το ΕΜΑ;

Μέσα από το λογαριασμό χρήστη του, ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να βλέπει το ιστορικό των αιμοδοτήσεων του και συγκεκριμένα την ημερομηνία κάθε αιμοδότησης και την Υπηρεσία Αιμοδοσίας στην οποία πραγματοποιήθηκε η αιμοδότηση. Επίσης, ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ), ώστε οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας να μπορούν να τον βρίσκουν άμεσα. Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα, ο εθελοντής αιμοδότης να κάνει ηλεκτρονικό αίτημα μέσω του λογαριασμού χρήστη του για έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη. Τέλος, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματη ειδοποίηση-υπενθύμιση από το ΕΜΑ, ώστε να ενημερωθεί όταν έχει περάσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα και μπορεί να πάει να αιμοδοτήσει εκ νέου.

Σε περίπτωση που έχει καταχωρηθεί λάθος κάποιο στοιχείο επικοινωνίας μου πώς μπορώ να το διορθώσω;

Ο εθελοντής αιμοδότης έχει τη δυνατότητα μέσα από το λογαριασμό του στο ΕΜΑ να ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, email.

Πως μπορώ να αποκτήσω τη νέα ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη;
Ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα για έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη μέσω του λογαριασμού χρήστη που μπορεί να δημιουργήσει στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ).
Συγκεκριμένα, αφού η Υπηρεσία Αιμοδοσίας καταχωρίσει στο ΕΜΑ την εθελοντική αιμοδότηση (όχι για συγγενικό περιβάλλον), κατά την οποία ο αιμοδότης έχει συμπληρώσει στο έντυπο "ιστορικού αιμοδότη" ότι επιθυμεί την έκδοση ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία των ελέγχων, αποστέλλεται αυτόματα ένας μοναδικός κωδικός στο κινητό ή το email του αιμοδότη για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο ΕΜΑ. Με τον κωδικό αυτό και ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής, ο αιμοδότης μπορεί να δημιουργήσει το  λογαριασμό του και μέσα από αυτόν να προχωρήσει στη δημιουργία αίτησης για την απόκτηση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη. Η αίτηση ολοκληρώνεται με την επιλογή ενός από τα συνεργαζόμενα σημεία διανομής για την παραλαβή της Ταυτότητας, καθώς και την επιλογή μίας κατάλληλης φωτογραφίας για την ταυτοποίηση του κατόχου.
Σε τί περιορισμούς υπόκειται η φωτογραφία που θα ανεβάσω;
Η φωτογραφία του κατόχου πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 
  • Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px  
  • Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι : jpg  
  • Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3MB  
Η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου
Φωτογραφίες στις οποίες ο εικονιζόμενος φορά γυαλιά ηλίου δε θα γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πέπλα, μαντίλια ή καπέλα θα πρέπει να αφαιρούνται. Σε περιπτώσεις που αυτά δεν μπορούν να αφαιρεθούν για θρησκευτικούς λόγους, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα καλύμματα δεν κρύβουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικά του προσώπου.

 

Εγχειρίδιο χρήσης

Το εγχειρίδιο χρήσης των Εθελοντών Αιμοδοτών για το πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών περιγράφει τη διαδικασία εγγραφής-δημιουργίας λογαριασμού χρήστη των Εθελοντών Αιμοδοτών στο ΕΜΑ, καθώς και τη λειτουργικότητα που παρέχει το ΕΜΑ στους Εθελοντές Αιμοδότες.

Που μπορώ να δώσω αίμα;

Αίμα μπορείς να προσφέρεις σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ διαθέτει αιμοδοσία. Εάν προσφέρεις αίμα για κάποιον ασθενή που νοσηλεύεται σε Ιδιωτικό νοσοκομείο, καλύτερα είναι να προσφέρεις αίμα στην αιμοδοσία που συνεργάζεται με το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Μάθε ποια αιμοδοσία βρίσκεται κοντά στην περιοχή σου από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).

Προγραμματισμένες αιμοδοσίες ανά την Επικράτεια

Αίμα μπορείς να προσφέρεις και σε χώρους εργασίας αλλά και αλλού, όπου οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας με κινητά συνεργεία διοργανώνουν αιμοληψίες. Μάθε για τις προγραμματισμένες αιμοδοσίες ανά την Επικράτεια από τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).

 

Περισσότερες πληροφορίες για την αιμοδοσία και τον αιμοδότη μπορείτε να βρείτε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).