Ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα για έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη μέσω του λογαριασμού χρήστη που μπορεί να δημιουργήσει στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ).
Συγκεκριμένα, αφού η Υπηρεσία Αιμοδοσίας καταχωρίσει στο ΕΜΑ την εθελοντική αιμοδότηση (όχι για συγγενικό περιβάλλον), κατά την οποία ο αιμοδότης έχει συμπληρώσει στο έντυπο "ιστορικού αιμοδότη" ότι επιθυμεί την έκδοση ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία των ελέγχων, αποστέλλεται αυτόματα ένας μοναδικός κωδικός στο κινητό ή το email του αιμοδότη για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο ΕΜΑ. Με τον κωδικό αυτό και ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής, ο αιμοδότης μπορεί να δημιουργήσει το  λογαριασμό του και μέσα από αυτόν να προχωρήσει στη δημιουργία αίτησης για την απόκτηση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη. Η αίτηση ολοκληρώνεται με την επιλογή ενός από τα συνεργαζόμενα σημεία διανομής για την παραλαβή της Ταυτότητας, καθώς και την επιλογή μίας κατάλληλης φωτογραφίας για την ταυτοποίηση του κατόχου.      
Η φωτογραφία του κατόχου πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 
  • Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px  
  • Ο τύπος της φωτογραφίας πρέπει να είναι : jpg  
  • Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3MB  
  • Η φωτογραφία πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου
Φωτογραφίες στις οποίες ο εικονιζόμενος φορά γυαλιά ηλίου δε θα γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν πέπλα, μαντίλια ή καπέλα θα πρέπει να αφαιρούνται. Σε περιπτώσεις που αυτά δεν μπορούν να αφαιρεθούν για θρησκευτικούς λόγους, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα καλύμματα δεν κρύβουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικά του προσώπου.
Ελληνικά
date:
Αύγουστος 2, 2017
category: