Ενημέρωση διοικητών ΥΠΕ και Νοσοκομείων

Στις 27/2/2014 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των διοικητών των ΥΠΕ και των Νοσοκομείων της Χώρας για το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

Ελληνικά
date:
Φεβρουάριος 27, 2014