Παρουσίαση του ΕΜΑ στο e-Health Forum 2014

Στις 12/5/2014 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών στο e-Health Forum 2014.

Ελληνικά
date:
Μάιος 12, 2014
category: